Miks oma teenust või toodet reklaamida ristsõnaajakirjades?

Me anname ristsõnu välja aastast 1988 ja oleme siiani Eesti ristsõnaturu vankumatu liider.
Lahendajate seas iga-aastaselt läbi viidud küsitlused näitavad, et populaarsuse peamisteks põhjusteks on ristsõnade kõrge kvaliteet, mitmekesisus, karikatuuride ja lahenduslausete vaimukus ning loomulikult suur auhinnafond – igal aastal loosime auhindu välja ligi 70 000 euro eest.

Ühe ristsõnaajakirja lahendamise aeg on keskmiselt 5-7 päeva, mis tähendab, et ristsõnades avaldatud reklaame tarbitakse tunduvalt pikema aja vältel kui päevalehtedes/nädalakirjades ilmuvaid.

Ühte ristsõnaajakirja lahendab sageli kaks-kolm inimest ehk ajakirja tiraaži võib õiglase lugejaarvu/reklaami- kontakti saamiseks korrutada julgelt 1,5-ga.

Meie täiskasvanud lahendaja profiil: küsitlusele vastanutest oli kõrgharidusega inimesi 37%, keskeri- haridusega 36% ja keskharidusega 24%. Veidi üle poole küsitlusele vastanutest olid naisterahvad ja suurim vanusegrupp on 45+.

Lasteajakirju (Kumake ja Rebase Ruudud) lahendavad põhiliselt lapsed vanuses 5-13 aastat, kuid väga palju on ka täiskasvanud lahendajaid, kellele meeldivad lihtsad ristsõnad.

Kooli Ruudud on populaarne 13-18 aastaste heade õpitulemustega aktiivsete noorte hulgas. Samas on ka selle ajakirja lahendajate hulgas palju eakaid inimesi, kes on ,,aru poolest noored”, nagu nad ise ütlevad.

Oleme ristsõnaturu liider ka Lätis, kus meil ilmub seitse erinevat ajakirja. Kui oled tegev või alles alustad sealsel turul, siis leiame kindlasti Sulle parima väljaande oma toote või teenuse reklaamimiseks.
Vajadusel teeme kujunduse ning aitame korrektuuriga nii eesti- kui ka lätikeelsete tekstide puhul.

Ajakiri Ilmub aastas Reklaam esikaanel Reklaam sise/tagakaanel Reklaamristsõna ajakirja
Super Kuma (A4) 12x 700 € 550 € 250 €
Suured Ruudud (A4) 12x 500 € 350 € 160 €
Kuma Kerge (A4) 12x 300 € 160 €
Onu Uno (A4) 6x 300 € 160 €
Ristsõnarõõmud (A4) 4x 400 € 160 €
Kuma Kange (A4) 4x 250 € 160 €
Kooli Ruudud (B5) 12x 250 € 110 €
Kumake (B5) 12x 400 € 160 €
Kodusoojus (B5) 12x 230 € 110 €
Mixi Pluss (B5) 12x 200 € 110 €
Ristsõnad loomadest (B5) 12x 200 € 110 €
Maagilised Ruudud (A5) 12x 150 € 100 €
Rebase Ruudud (A5) 12x 150 € 100 €

Lisavõimalusena võid oma toodet pakkuda meile auhinnaks. Kui toimetus võtab pakutud toote auhinnaks, eksponeerime seda auhindade lehel ja ristsõna juures, mille auhinnaks ese on. Eriti atraktiivset auhinda on võimalik toimetusega kokkuleppel ka esikaanel eksponeerida

Minu ostukorv
Sulge hiljuti vaadatud
Kategooriad